top of page

TERAL TECHNO SERVICE

Construction: ZAC  

Lighting Design: FUJIKO(Naoko Iguchi)

Photo:Katsuhiro Aoki  

Usage: Office  

Location: 4F,K.I.S Iidabashi,2-3-28,Koraku,Bunkyo-ku,Tokyo,Japan  


 

bottom of page