top of page

和紅茶専門店 Sankodo

Construction: T-REX(Kiyoshi Kuida)

Lighting Design: FUJIKO(Ayumi Senoo)

Logo Design: MA design (Keigo Masuda)  

Photo: Soichi Suzuki  

Usage: Japanese Black Tea Shop  

Location: Higashi Oizumi,Nerima-ku,Tokyo,Japan  


 

bottom of page