TERAL TECHNO SERVICE

Construction: ZAC

Lighting Design: FUJIKO(Naoko Iguchi)

Photo:Katsuhiro Aoki

Usage: Office

Location: 4F,K.I.S Iidabashi,2-3-28,Koraku,Bunkyo-ku,Tokyo,Japan


 

© 2018 SAVAC inc.